Открита процедура с предмет: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 968358 и обявление ID 968365 на 30.03.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Документация.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 15.04.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение.

Дата: 16.04.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 24.04.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2.

Дата: 30.04.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 13.05.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 22.05.2020 год.

 

Протокол.

Дата: 22.06.2020 год.

 

Решение за прекратяване на ОП1 и ОП2.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Обявление за прекратяване на ОП1 и ОП2 с ID 999293.

Дата: 11.11.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция №3.

Дата: 13.11.2020 год.

 

Протокол 2.

Дата: 19.11.2020 год.

 

Протокол 3.

Дата: 19.11.2020 год.

 

Протокол 4.

Дата: 19.11.2020 год.

 

Доклад.

Дата: 19.11.2020 год.

 

Решение за избор на изпълнител.

Дата: 19.11.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 1002537.

Дата: 21.12.2020 год.

 

Договор №26 в едно с приложението му.

Дата: 21.12.2020 год.

 

Обявление за изменение с ID 1002992.

Дата: 29.12.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 1014738.

Дата: 16.06.2021 год.