Откритa процедура с предмет: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции

002-ОП/13.02.2017 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с решение ID 771644 и обявление ID 771645 на 13.02.2017 г.

 

Откритa процедура с предмет: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на лаборатории и кабинети, за нуждите на нова учебна сграда  - факултет по „Фармация“ при Медицински университет – Плевен.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на аудиторно оборудване за обзавеждане на учебни зали, за нуждите на нова учебна сграда  - факултет по „Фармация“ при Медицински университет – Плевен.

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на Студентски стол при Медицински университет-Плевен.

Обособена позиция 4: Доставка/периодична/ и монтаж на мебели за зали и кабинети, по предварителна заявка за нуждите на МУ-Плевен.

 

Решение и Обявление.

Дата: 13.02.2017 год.

 

Документация валидна до 21.03.2017 год. вкл.

Дата: 15.02.2017 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 09.03.2017 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 14.03.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 03.04.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 17.05.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 12.05.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 31.05.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 3.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 4.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 23.10.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 20.11.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2.

Дата: 12.02.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 4.

Дата: 23.04.2019 год.