Учебна литература

Социална медицина

„СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА“
Автори: Проф. Д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.; доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-216-5

NEUROSURGERY the most frequent pathologies

„NEUROSURGERY the most frequent pathologies“
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Илия Вълков, д.м.
Учебник на Английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-213-4

Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия

“Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия”
Автор доц. д-р Данелина Вачева, д.м.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-212-7

Anaesthesiology

“ANAESTHESIOLOGY”
Автор: проф. д-р Радко Радев, д.м.н.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-210-3

Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи

“Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи”
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-205-9

Обща медицина

“Обща медицина” - учебник
доц. д-р М. Горанов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-001-8

Тропически болести

“Тропически болести” - учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. д-р Б. Илиев, д.м.н.
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Медицинска етика - Първо издание

© д-р Силвия Александрова
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА
Първо издание
Формат 70/100/16
Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN 978-954-756-070-3

General Neurology

“General Nurology”
доц. д-р М. Попова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-006-9

Вътрешни болести - първа част

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” –ПЪРВА ЧАСТ – учебник за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р С. Тишева, дм
първо издание, 694 стр., Формат 170/240, твърда корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-119-9