Учебна литература

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕБНО-КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ПО ЕРГОТЕРАПИЯ

Автор доц. д-р Данелина Вачева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-212-7

ANAESTHESIOLOGY

Автор: проф. д-р Радко Радев, д.м.н.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-210-3

ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-205-9

Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ

„РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ“
Под редакцията на: Проф. д-р Данка Обрешкова, дм, дфн
Маг. Фарм. Стефка Иванова, дф
Учебно ръководство за студенти от специалност „Фармация“ IV курс
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-237-0

Учебник по патоанатомия

„УЧЕБНИК ПО ПАТОАНАТОМИЯ“
Под редакцията на: Проф. д-р С. Поповска, дмн
Доц. д-р Е. Маринов, дм
Учебник за студенти от специалност „Фармация“
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-236-3

Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия

„ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА В МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“
Автори: Доц. д-р Нина Михайлова, д.м. и Доц. Данелина Вачева, д.м.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-233-2

Причинители на анаеробните инфекции в интензивно отделение – кратка микробиологична характеристика и лечение

„ПРИЧИНИТЕЛИ НА АНАЕРОБНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – КРАТКА МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ“
Под редакцията на: Проф. д-р Радко Радев, д.м.н
Книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-230-1

Остър хирургичен корем

„ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ“
Под редакцията на: Акад. Д-р Дамян Дамянов, д.м.н.
Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н
Книга - доклади
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-229-5

Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия: приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика

„ХЕРНИИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА – КОНВЕНЦИОНАЛНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ХИРУРГИЧНА ПРАКТИКА“
Под редакцията на: Доц. Д-р М. Раданов, д.м.
Книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-228-4

Infectious Diseases Text Book for Medical Students - Част 2

„INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS“
Част 2
Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.
Учебник на английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-227-1