Учебна литература

Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика

 

“Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика”
автор доц. д-р П. Лисаев, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-074-1

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-075-8

Химия за студенти по медицина – ІІІ издание

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

Сборник с тестови въпроси по биология

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ” - ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Авториски колектив под редакцията на: доц. Милена Атанасова
Първо издание, 192 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-097-0

ХОББ - да живеем пълноценно

“ХОББ – ДА ЖИВЕЕМ ПЪЛНОЦЕННО” –
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Явор Иванов, дм
първо издание, 28 стр., Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-110-6

Manual for Practical Exercises in Microbiology

“MANUAL FOR PRACTICAL EXERCISES IN MICROBIOLOGY” – учебно ръководство  за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р М. Средкова, дмн
първо издание, 155 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-113-7

Introduction to Inorganic Chemistry

“Introduction to Inorganic Chemistry”

Доц. Емил Рачин и Проф. Ангелина Стоянова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-173-1

Аспекти на мамарната морфология и патология

“АСПЕКТИ НА МАМАРНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ” – основни правила и проблеми в клинико-морфологичната проктика
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р Т. Делийски , дмн, доц. др- С. Поповска, дм
първо издание, 95 стр., Формат А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-114-4

Патологична анатомия

“ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ” – учебникза студенти от специалностите медицинска сестра,
акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Авторски колектив: доц. др- С. Поповска, дм, д-р Т. Бетова, д-р П. Маринова
първо издание, 100 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-115-1

Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти

“ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ” – Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Авторски колектив: доц. д-р Н. Тоцев, дмнН. Михайлова, С. Габърска
първо издание, 79 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-117-5