Учебна литература

Медицинска етика - Първо издание

 

“Медицинска етика” - учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова, доц. д-р А. Велкова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом - второ преработено и допълнено издание

 

“Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н. проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-071-0

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-072-7

Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика

 

“Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика”
автор доц. д-р П. Лисаев, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-074-1

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-075-8

Химия за студенти по медицина – ІІІ издание

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

Сборник с тестови въпроси по биология

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ” - ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Авториски колектив под редакцията на: доц. Милена Атанасова
Първо издание, 192 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-097-0

ХОББ - да живеем пълноценно

“ХОББ – ДА ЖИВЕЕМ ПЪЛНОЦЕННО” –
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Явор Иванов, дм
първо издание, 28 стр., Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-110-6

Manual for Practical Exercises in Microbiology

“MANUAL FOR PRACTICAL EXERCISES IN MICROBIOLOGY” – учебно ръководство  за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р М. Средкова, дмн
първо издание, 155 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-113-7

Introduction to Inorganic Chemistry

“Introduction to Inorganic Chemistry”

Доц. Емил Рачин и Проф. Ангелина Стоянова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-173-1