Учебна литература

Избрани глави от гинекологичната практика - I том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- І том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-031-Х(т.1)

Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок

 

“Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок”
под общата редакция на доц. д-р П. Илиева
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-034-4

Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

 

“Ръководство по епидемиология на
инфекциозните и паразитните болести”
под редакцията на доц. д-р Димитър Митов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-038-7

Учебник по УНГ болести

 

“Учебник по УНГ болести”
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-039-5

Управление на здравните грижи

 

"Управление на здравните грижи"
© Доц. д-р Гена Грънчарова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-042-5

Ръководство по Гериатрия

 

“Ръководство по Гериатрия”
д-р Фредерик Григоров
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-043-3

Химия за студенти по медицина – ІІ издание

 

“Химия за студенти по медицина” – ІІ издание
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-044-1

Рак на млечната жлеза

 “Рак на млечната жлеза”
КНИГА ЗА ПАЦИЕНТКИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ
под общата редакция на: доц. д-р Ташко Делийски, д. м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-035-2

Тестове за изпит по анатомия и хистология

“Тестове за изпит по анатомия и хистология” за студенти по медицина
под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-055-7
ISBN 13:- 978-954-756-055-0

Химически, ядрен и биологичен тероризъм

“Химически, ядрен и биологичен тероризъм”
(медицински аспекти)
под ред на проф. д-р П. Съловски, д.м.н.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-057-3
ISBN 13:- 978-954-756-057-4