Учебна литература

Медицинска етика - Първо издание

© д-р Силвия Александрова
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА
Първо издание
Формат 70/100/16
Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN 978-954-756-070-3

General Neurology

“General Nurology”
доц. д-р М. Попова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-006-9

Вътрешни болести - първа част

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” –ПЪРВА ЧАСТ – учебник за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р С. Тишева, дм
първо издание, 694 стр., Формат 170/240, твърда корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-119-9

Modules for practical exercises in pulmonology

“Modules for practical exercises in pulmonology”
под редакцията на доц. д-р Я. Иванов и д-р В. Андреев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-013-1

Химия за студенти по медицина

“Химия за студенти по медицина”
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-017-4

Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология

“Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология”
проф. д-р Б. Стефанов
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-018-2

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт

"Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт"
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-019-0

Медицинска статистика

“Медицинска статистика” - учебно пособие
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2004, 2006
ISBN 954-756-021-2

Помагало по химия за кандидат-студенти

“Помагало по химия за кандидат-студенти”
доц. Е. Рачин
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-022-0

Биопсия на сентинелни лимфни възли

“Биопсия на сентинелни лимфни възли”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-023-9