Учебна литература

Аспекти на мамарната морфология и патология

“АСПЕКТИ НА МАМАРНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ” – основни правила и проблеми в клинико-морфологичната проктика
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р Т. Делийски , дмн, доц. др- С. Поповска, дм
първо издание, 95 стр., Формат А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-114-4

Патологична анатомия

“ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ” – учебникза студенти от специалностите медицинска сестра,
акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Авторски колектив: доц. др- С. Поповска, дм, д-р Т. Бетова, д-р П. Маринова
първо издание, 100 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-115-1

Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти

“ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ” – Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Авторски колектив: доц. д-р Н. Тоцев, дмнН. Михайлова, С. Габърска
първо издание, 79 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-117-5

Вътрешни болести – ІІ издание

“Вътрешни болести”- ръководство
за медицинските колежи – ІІ издание
доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-065-4
ISBN 13:- 978-954-756-065-9

Учебник по очни болести

“УЧЕБНИК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ” – учебник за студенти в  специалностите медицински сестри и акушерки
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Ч. Балабанов, дм
първо издание, 82 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-120-5

Справочник за здравни грижи - технически фишове

“СПРАВОЧНИК ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”- технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Авториски колектив под редакцията на: проф. д-.р Д. Стойков, дмн
Второ преработено и допълнено издание, 249 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-121-2

Биофизика - Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка

“БИОФИЗИКА. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка”

Проф. М. Александрова и Мони Магрисо

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-149-6

Компендиум по бизнес етика

“КОМПЕНДИУМ ПО БИЗНЕС ЕТИКА”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-151-9

Ethical decision-making in health care

“Ethical decision-making in health care”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-154-0

Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека

“Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека”

доц. Мишел Израел, дм

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-162-5