16.09.2019 г.
Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Клинична лаборатория":