Учебна литература

Манганът в медицината и аналитичната химия

 

“Манганът в медицината и аналитичната химия”
Доц. д-р К. Мутафчиев
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-058-1
ISBN 13:- 978-954-756-058-1

Социална медицина - Второ преработено и допълнено издание

 

”Социална медицина”
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. д-р Анжелика Велкова, д-р Силвия Александрова
Второ преработено и допълнено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN-10: 954-756-059-Х
ISBN-13: 978-954-756-059-8

Храна и здраве, но и още нещо

 

“Храна и здраве, но и още нещо”
проф. д-р Н. Мумджиев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-061-1
ISBN 13:- 978-954-756-061-1

Easy bulgarian

 

“Easy bulgarian” – ръководство за студенти, изучаващи медицина на английски език
ст. пр. Янка Цветанова, ст.пр. Мариана Найдова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-063-8
ISBN 13:- 978-954-756-063-5

Вътрешни болести

 

“Вътрешни болести”- ръководство за медицинските колежи
под редакцията на доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-008-5

Компютърни информационни технологии - Част първа

Компютърни информационни технологии
Част първа
Основи на компютрите и операционни системи
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, второ допълнено и преработено издание Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2008
ISBN-10: 954-8324-94-6
ISBN-13: 978-954-8324-94-6

Компютърни информационни технологии - Част втора

Компютърни информационни технологии
Част втора
Приложение на компютрите за офис автоматизация
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, трето допълнено издание
Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2009
ISBN 978-954-350-023-1

Медицинска етика - Първо издание

 

“Медицинска етика” - учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова, доц. д-р А. Велкова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом - второ преработено и допълнено издание

 

“Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н. проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-071-0

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-072-7