Учебна литература

Кожни и венерически болести

“Кожни и венерически болести”
Проф. Н.Златков, д-р С. Вълкова
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-024-7

Паразитология

“Паразитология”
доц. д-р Г. Николов, доц. д-р М. Даскалова, ст.ас. д-р М. Атанасова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-026-3

ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение

 

“ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение”
под редакцията на доц. Регина-Комса Пенкова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-030-1

Избрани глави от гинекологичната практика - I том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- І том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-031-Х(т.1)

Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок

 

“Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок”
под общата редакция на доц. д-р П. Илиева
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-034-4

Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

 

“Ръководство по епидемиология на
инфекциозните и паразитните болести”
под редакцията на доц. д-р Димитър Митов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-038-7

Учебник по УНГ болести

 

“Учебник по УНГ болести”
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-039-5

Управление на здравните грижи

 

"Управление на здравните грижи"
© Доц. д-р Гена Грънчарова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-042-5

Ръководство по Гериатрия

 

“Ръководство по Гериатрия”
д-р Фредерик Григоров
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-043-3

Химия за студенти по медицина – ІІ издание

 

“Химия за студенти по медицина” – ІІ издание
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-044-1