Консултативен съвет по МПД

Консултативен съвет по Международна и проектна дейност

Медицински университет – Плевен

 

Консултативен съвет по МПД в следния състав:

 

 1. Доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м. – Председател
 2. Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н. – Съпредседател
 3. Николина Иванова Ангелова, Експерт МПД – Секретар

 

Членове:

 1. Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф., Ръководител сектор „Еразъм+“ към направление МПД
 2. Доц. Милена Атанасова Атанасова, д.б., Ръководител сектор „Проектна дейност“ към направление МПД
 3. Асистент д-р Айгуля Майрова Акишева, Рък. сектор „Международно сътрудничество“ към направление МПД
 4. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., Зам.-декан по учебна и медународна дейност, Факултет „Медицина“
 5. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м., Зам.-декан по учебна и международна дейност, Факултет „Обществено здраве“
 6. Гл. асистент Светослав Николаев Стоев, Р-л  Факултетна комисия по ЕИМС, Факултет „Фармация“
 7. Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м., Координатор „Еразъм+“, Факултет „Здравни грижи“
 8. Доц.Искра Цанкова Петкова, д.п., Координатор „Еразъм+“, Медицински колеж
 9. Марта Димитрова Мешинска, преподавател ДЕСО
 10. Вяра Ценкова Мечкова, юрист
 11. Д-р Мартин Петров Караманлиев, докторант
 12. Ина Георгиева Николова, студент по медицина 5 курс БЕО, Председател на Студентски съвет
 13. Мишел да Силва, студент по медицина 5 курс АЕО, Зам.-председател на Асоциация на чуждестранните студенти, МУ-Плевен