Отдел "Човешки ресурси"

Бланки

Бланка за отпуск с подпис на Декан на ФМ

Бланка за отпуск с подпис на Декан на ФФ

Бланка за отпуск с подпис Декан на ФОЗ

Бланка за отпуск с подпис Декан на ф-т ЗГ

Бланка за отпуск с подпис Ректор

Заявление за отлагане на отпуск

Заявление за прекъсване на отпуск

Заявление във връзка с параграф 11 от ЗВО

Заявление до Ректор в свободен текст - служител

Заявление за издаване на документ

Заявление по чл. 69 от Правилник УД

Заявление за назначаване

Заявление за назначаване на Ръководител катедра

Заявление за назначаване след АС

Заявление за назначаване след Решение на ФС

Заявление за прекратяване на ТД

Заявление за удължаване срок на Гост преподавател след Решение на ФС

Заявление за участие в конкурс - Асистент и Преподавател

Заявление за преназначаванe

Заявление след конкурс - Администрация

Заявление след конкурс - Асистент и Преподавател