Официално посещение на академична делегация от Медицински Университет Чунцин, гр. Чунцин, Китай, в Медицински Университет – Плевен на 10 ноември 2023 г.

На 10 ноември 2023 г. (петък), от 09:30 ч. до 17:00 ч., официална делегация от представители на академичното ръководство на Медицински Университет Чунцин, гр. Чунцин, Китай, ще посети Медицински Университет – Плевен за подписване на Меморандум за разбирателство в областта на образованието и науката между двете висши училища.

Почитаемите гости ще разгледат базата на Ректората и ще се запознаят с високотехнологичните условия за извършване на учебна и научноизследователска дейност в Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ) и Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Делегацията ще присъства на Двойна Тържествена церемония по връчване на дипломите на бакалаври от Факултет „Здравни грижи” и Медицински колеж на МУ-Плевен, която ще се проведе от 11.00 часа в аудитория „Магнум“ на Втора клинична база „Проф. д-р М.Ганчев“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен.

В програмата е включено посещение на катедри и клиники в двете университетски болници – УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен и УМБАЛ „Света Марина” – Плевен.

Програмата на официалното посещение но български език можете да изтеглите тук

Списъкът на гостите от Медицински университет Чунцин може да изтеглите тук