Проверка на оценки от изпита за бакалавърски специалности, проведен на 07.04.2024 г.