КРИТЕРИИ за оценка на писмените работи по ХИМИЯ от кандидат-студентски изпит - 06.04.2023 г.