Д-р Константина Каракадиева

Д-р Константина Каракадиева

Експерт

Дата и място на раждане: 01.09.1996 г., гр. Бургас, Област Бургас

Образование:

Средно образование – Гимназия с преподаване на немския език „Гьоте“, гр. Бургас, 2015г. – с отличен успех

Висше образование- Медицина в Медицински Университет-Плевен, 2021г.

Специализант в Клиника по Онкогинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен – 2021г.

Докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, факултет „Медицина“ при Медицински университет – Плевен – 2022г.

Академични позиции:

Член на Студентски Съвет (СС) към МУ–Плевен, 2015 г. – 2022г.

Председател на СС при МУ–Плевен, 2018 г. – 2021 г.

Член на Управителния съвет на Национално представителство на студентски съвети в Република България (НПСС), 2020 г.–2022 г.

Главен секретар на Национално представителство на студентски съвети в Република България (НПСС), 2022г. - досега

Член на Академичния съвет и Общо събрание на МУ–Плевен, 2017 г. – 2022 г.

Секретар на VII Модерно училище по акушерство и гинекология, 2022г.

Научни интереси и разработки:

Онкология

Рак на маточната шийка

Рак на ендометриума

Рак на яйчниците

Лъчетерапия / Брахитерапия

Лапароскопска хирургия

Роботизирана хирургия

Изкуствен интелект

Био – фийдбек

Езикова квалификация:

Английски език

Немски език

Руски език