Международни институции

www.enothe.hva.nl
Европейска мрежа по ерготерапия във висшето образование

www.aspher.org
Асоциация на училищата по обществено здраве в Европейския регион

www.who.int/about/regions/euro/en/index.html
Регионален офис на СЗО за Европа