Медицина

Български лекар
WEB страница на в-к “Български лекар” On Line

Българско Вегетарианско Интернет Общество
Сайт за вегетарианството.

Магнитотерапия, магнитите за Вашето здраве, лечение на болести
Нетрадиционна медицина. Използване на постоянни магнити /редкоземни/ за лечение на широк кръг от болести. Нова философия и нова технология на безлекарствено лечение. Бързи и трайни резултати.

Гинекология

Гинекологичен кабинет, работещ в центъра на София. Всичко в областта на акушерството и гинекологията. Раждания, прекъсване на бременност, контрацептиви , консултации, прегледи, изследвания, ултразвукова диагностика, предпазни и профилактични мерки.

Китайски медицински център Варна

Използвайки лечебния опит на китайските лекари ние осъществяваме: Иглотерапия, Точкова терапия, Мокса, Магнитни игли, Вендузолечение, Китайско билколечение, Енергийно лечение, Дихателни упражнения Цигун.

Медицинска база данни

Как да получим специализирана медицинска помощ. Лесно ще намерите нужния Ви лекар специалист, здравно заведение или специфична медицинска апаратура. До 11 критерия за търсене в базата данни може да укажете едновременно.

Здравни новини

След като сте тук, явно искате да бъдете във форма, здрави и със самочувствие. Ние можем да Ви помогнем. Информацията и съветите ще са от нас, но изпълнението - от ВАС. ( www.ZdravNinovini.com )

Национален Център по Здравна Информация

дейност на НЦЗИ в областта на здравно-демографски изследвания, информационно обслужване на отрасъла, здравна статистика, обучение, предпечатна подготовка, издания.

Национална здравноосигурителна каса

Национална здравноосигурителна каса

Лекарства и наркотици


Болести


Медицински снимки и илюстрации


Анатомия, болести, речници, микробиология, фармацевтика, радиобиология и мн. др.


Списък на фобиите