Периодични издания 2012

ВАЛУТНИ СПИСАНИЯ ПО АБОНАМЕНТ

 

1. AM. J. OF EPIDEMIOLOGY (Oxford)
2. AM. J. OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (New York)
3. AM. J. OF OPHTHALMOLOGY (Chicago)
4. AM. J. RESPIRATORY & CRITICAL CARE MEDICINE (New York)
5. AM. J. OF SURGICAL PATHOLOGY (New York)
6. BLOOD (Fhiladelphia)
7. BRITISH J. OF OCCUPATIONAL THERAPY (London)
8. CANCER /incl. CANCER CYTOPATHOLOGY (Philadelphia)
9. CHIRURG, Der (Berlin)
10. CLINICAL GENETICS ( Copenhagen)
11. CLINICAL INFECTIOUS DISEASES (Chicago)
12. CLINICAL NEUROLOGY & NEUROSURGERY (Assen )
13. ENDOCRINOLOGY & METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA(Philadelphia)
14. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES (Munich)
15. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (Oxford) – 1101-1262
16. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY (St. Louis)
17. JOURNAL OF RHEUMATOLOGY (Toronto)
18. OTOLARYNGOLOGY & HEAD & NECK SURGERY (St. Louis)
19. SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA (Philidelphia)
20. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (Москва)

 

 

ДАР

1. EUROSURVEILLANCE – EUROPEAN COMMUNICABLE DISEASE JOURNAL (Paris)
2. REVISTA DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MECSICANO DEL SEGURO SOCIAL(Mexico)
3. REVISTA MEDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Mexico)
4. JORNAL de PEDIATRIA (Rio de Janeiro)

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

АБОНАМЕНТ

Списания

1. Акупунктура(МП)
2. Акушерство и гинекология(МП)
3. Алергология и клинична имунология(МП)
4. Андрология
5. Анестезиология и интензивно лечение
6. Безопасност и трудова медицина
7. Библиотека
8. Българска медицинска практика
9. Български медицински журнал
10. Български офталмологичен преглед
11. Гастроентерология (МП)
12. Детски болести(МП)
13. Ендокринни заболявания(МП)
14. Ендокринология
15. Здравен мениджмънт
16. Здравни грижи
17. Здравословен и безопасен труд
18. Инфектология
19. Инфекциозни заболявания(МП)
20. Кинезитерапия
21. Клинична лаборатория(МП)
22. Лекарска практика
23. МД-медицински дайджест
24. Мединфо
25. Медицински мениджмънт и здравна политика(МП)
26. Медицински преглед
27. Наука Ендокринология
28. Наука Кардиология
29. Наука Пулмология
30. Неврология и психиатрия(МП)
31. Нефрология, диализа и трансплантация
32. Обща медицина
33. Педиатрия
34. По-здрави
35. Практическа педиатрпия
36. Психология журнал
37. Рентгенология и радиология
38. Сестринско дело(МП)
39. Социална медицина
40. Специална педагогика
41. Спешна медицина
42. Съвременна медицина
43. Съвременна стоматология(МП)
44. Сърдечно-съдови заболявания(МП)
45. Фарма News(МП)
46. Физикална медицина, рехабилитация, здраве
47. Хирургия
48. Acta Medica Bulgarica
49. GP news
50. INFO свят
51. PC Magazine Bulgaria
52. PC World
53. Personal Computer World
54. Scripta Periodica

 

Вестници

1. Български лекар
2. 24 ЧАСА
3. Дневен труд
4. Доктор
5. Държавен вестник
6. Клуб Д
7. Посоки
8. Форум медикус

 

 

ДАР

Списания

1. Акушерство и гинекология
2. Българска кардиология
3. Двигателни нарушения
4. Доктор Д
5. Кардио Д
6. Ревматология
7. Acta morfologica et antropologica

Вестници

1. Медицински магазин

 

АБОНИРАНИ ОН-ЛАЙН БАЗИ ДАННИ

 

1. ACADEMIC SEARCH PREMIER. Online Databases for Academic Libraries. EBSCOhost
2. SPRINGERLINK

АБОНАМЕНТ 2011 Г.Библиотека при Медицински университет – Плевен

Абонирани валутни списания за 2011 година:
1. American Journal of Epidemiology (Oxford) – 0002-9262
2. American Journal of Obstetrics and Gynecology (New York) – 0002-9378
3. American Journal of Ophthalmology (Chicago) – 0002-9394
4. American Journal Respiratory & Critical Care Medicine (New York) – 1073-449Х
5. American Journal of Surgical Pathology (New York) – 0147-5185
6. Blood (Philadelphia) – 0006-4971
7. British Journal of Occupational Therapy (London) – 0308-0226
8. Cancer /incl. Cancer Cytopathology (Philadelphia) – 0008-543Х
9. Chirurg, Der (Berlin) – 0009-4722
10. Clinical Genetics ( Copenhagen) – 0009-9163
11. Clinical Infectious Diseases (Chicago) – 1058-4838
12. Clinical Neurology & Neurosurgery (Assen ) – 0303-8467
13. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America (Philadelphia)- 0889-8529
14. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (Munich) – 0934-9723
15. European Journal of Public Health (Oxford) – 1101-1262
16. Journal of the American Academy of Dermatology (St. Louis) – 0190-9622
17. Journal of the American College of Cardiology (New York) – 0735-1097
18. Journal of Rheumatology (Toronto) - 0315-162Х
19. Otolaryngology & Head & Neck Surgery (St. Louis) - 0194-5998
20. Surgical Clinics of North America (Philidelphia) – 0039-6109
21. Судебно-медицинская экспертиза (Москва) – 0039-4521

Абонирани он-лайн списания от библиотеката при Медицински университет – Плевен за 2011 година на платформата Ovid.

Site Codes

Print?

Title

Journal

 

no

AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION & METABOLIC CARE

x

 

no

CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE

x

 

no

CURRENT OPINION IN ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY

x

 

no

CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN HIV AND AIDS

x

 

no

CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES

x

 

no

CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY & HYPERTENSION

x

 

no

CURRENT OPINION IN NEUROLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ONCOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ORGAN TRANSPLANTATION

x

 

no

CURRENT OPINION IN OTOLARYNGOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN PEDIATRICS

x

 

no

CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY

x

 

no

CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE

x

 

no

CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN SUPPORTIVE AND PALLIATIVE CARE

x

 

no

CURRENT OPINION IN UROLOGY

x

 

БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ – АБОНАМЕНТ 2011

1. Акупунктура (МП) (София) – 1311-2759
2. Акушерство и гинекология(МП) (София) – 0204-0956
3. Алергология и клинична имунология & Кл. лаборатория (МП) (София)
4. Андрология (София) – 1310-3806
5. Анестезиология и интензивно лечение (София) – 1310-4284
6. Безопасност и трудова медицина (София) – 1311-2740
7. Библиотека (София) – 0861-847Х
8. Български медицински журнал (София)
9. Български офталмологичен преглед (София) – 1311-0624
10. Българско списание по психология (София) – 0861-7813
11. Гастроентерология (МП (София) – 1311-5030
12. Детски и инфекциозни болести (МП) (София)
13. Ендокринни заболявания(МП) (София) – 0324-1475
14. Ендокринология (София) – 1310-8131
15. Здравна политика и мениджмънт (София) – 1311-9982
16. Здравни грижи (София) – 1312-2592
17. Здравословно (София) – 1312-931
18. Инфектология (София) – 0861-8259
19. Кинезитерапия (София) – 1311-770Х
20. Клинична и консултативна психология (Варна)
21. Лекарска практика (София) – 1311-2589
22. МД – медицински дайджест (София) – 1312-4471
23. Мединфо (София) – 1311-9672
24. Медицина и спорт (София) – 1312-5664
25. Медицински мениджмънт и здравна политика(МП) (София) – 1312-0336
26. Медицински преглед (София) – 1312-2193
27. Наука Диететика (София) –
28. Наука Ендокринология (София) – 1313-0897
29. Наука Инфектология Паразитолагия (София)
30. Наука Кардиология (София) – 1311-459Х
31. Наука Пулмология (София) – 1312-8302
32. Наука Фармакология (София)
33. Неврология и психиатрия(МП) (София) – 1311-6584
34. Обща медицина (София) – 1311-1817
35. Онкология (София) – 0369-7649
36. Оториноларингология (София)
37. Педиатрия (София) – 0479-7876
38. Практическа педиатрия (София) – 1311-0756
39. Психиатрия (София)
40. Психологични изследвания (София)
41. Психология журнал (Варна) – 1312-3777
42. Психология – теория и практика (Варна)
43. Рентгенология и радиология (София) – 0486-400Х
44. Реферативен бюлетин по офталмология (София)
45. Сестринско дело(МП) (София) - 1310-7496
46. Социална медицина (София) – 1310-1757
47. Специална педагогика (София) – 1310-7003
48. Съвременна медицина (София) – 0562-7192
49. Съвременна стоматология(МП) (София) 1310 - 8999
50. Сърдечно-съдови заболявания(МП) (София) – 0204-6865
51. Физикална медицина, рехабилитация, здраве (София) – 1312-0417
52. Хирургични заболявания (МП) (София) – 0324-1122
53. Хирургия (София) – 0405-2167
54. Acta Medica Bulgarica (София) – 0324-1750
55. GP news (София) - 1311-4727
56. Health.bg (София) – 1312-1340
57. INFO свят (Сoфия) – 1312-4730
58. In Spiro (София) – 1313-4329
59. JCM – Journal of Clinical Medicine
60. PC Magazine Bulgaria CD (София) - 1310-3229
61. PC World CD (София) - 1311-3127
62. Scripta Periodica (София) – 1312-0328

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ КАТО ДАР


1. Eurosurveillance – European Communicable Disease Journal (Paris) – 1025-496X
2. Journal de Pediatria (Rio de Janeiro) – 0021-7557
3. Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro Social (Mexico) – 0443-5117
4. Доктор Д (София) – 1311-0926
5. Информационен журнал / НЦЗПБ (София)
6. Кардио Д (София) – 1312-4315
7. Медицински магазин (София) – 1310-6821
8. Неврорехабилитация (София) – 1312-2105
9. Превенция и рехабилитация (София) – 1313-2784

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ПО КНИГООБМЕН

1. Folia Medica – (Plovdiv) – 0204-8013
2. Scripta Scientifica Medica – (Varna) – 0582-3250
3. Trakia Journal of Sciences. Ser. Biomedical Sciences – (Stara Zagora) – 1312-1723

 

СПИСАНИЯ И ВЕСТИЦИ ПОСТЪПВАЩИ ПО ДЕПОЗИТ

1. Journal of Biomedical & Clinical Research (Pleven) -1313-6917
2. Плевенска медицина (Плевен) – 1312-8655

АБОНАМЕНТ НА ВЕСТНИЦИ - 2011

1. Български лекар
2. Доктор
3. Държавен вестник
4. Клуб Д
5. Посредник – Плевен
6. Труд
7. Форум Медикус
8. Quo Vadis

СПРАВКА за учебници на Издателски център при МУ – Плевен