Цел

Предоставя висококачествени услуги, свързани с кариерното ориентиране на студентите от всички специалности в университета.