Дейност

  • Подпомага завършилите образованието си в МУ-Плевен при намиране на желаната от тях работа по специалността.
  • Поддържа връзки и следи реализацията и развитието на лицата, получили диплома от университета.
  • Поддържа връзки и си сътрудничи с центровете за кариерно развитие на ВУЗ, членуващи в Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие на висшето образование (АКОРВО).
  • Поддържа връзки с работодатели и предоставя информация за свободни работни места.
  • Организира срещи на студентите от МУ-Плевен с работодатели.
  • Поддържа връзка със съсловните медицински организации (БЛС, БАПЗГ) и тези на фармацевтите (БСМФ и БСФПБ).