Постери

Постери

Издателски център при  МУ-Плевен извършва предпечатна обработка и отпечатване на  Постери за участия в Конференции и Научни събития.

Постери се приемат след одобрен Доклад до Зам. Ректора по Научна дейност при МУ-Плевен. Подаването на материали за изработка на постер трябва да е не по-късно от 15 работни дни преди датата на съответното мероприятие, за което е предназначен постера.

Сроковете за изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Запитвания: Издателски център МУ-Плевен

 

Подаване на материали:

  • в Кабинета на Издателския център, Ректорат, приземен етаж, ст.8А.
  • на електронен носител, фигури /JPG/ и диаграми /Еxell/ е желателно да бъдат като отделни файлове.
  • Възможно е и подаване на подготвен директно за отпечатване Постер, който трябва да е TIFF формат.

 

Изисквания за вида и материала на постера

При необходимост се уточняват на място, според съотвентите условия.

тел. за контакти: 064/884178