Научни форуми

XVIII Национален Конгрес по Хирургия

pdf Резюмета и доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN-978-954-756-299-8

XIII Национална научна сесия за студенти и преподаватели 02-03.10.2014 г.

Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-157-1

III Национална студентска сесия 26-27.03.2015 г. - Доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-164-9

III Национална студентска сесия 26-27.03.2015 г. - Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-155-7

Национална конференция по клинична токсикология - Сборник Резюмета

Национална конференция по клинична токсикология

20-22.11.2015г.

Сборник Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-175-5

IV Национална студентска сесия 24-25.03.2016 г. - Доклади

 

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-183-0