Организационно-административна структура на СУК в Медицински Университет - Плевен

Struktura na SUK 2022 fig