График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2017 г.

 

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.

15.02.2017

Сектор „Инфекциозни болести"

1.  Виржиния Лазарова - водещ одитор

2.  Ас. Калина Кънчева - одитор

3.  Мария Илиева /студент/ - одитор

2.

01.03.2017

Сектор „Токсикология и фармакотерапия"

1. Доц. Силвия Цветкова, дпс - водещ одитор

2. Доц. д-р Стела Георгиева, дм - одитор

3.  Георги Атанасов /студент/- одитор

3.

22.03.2017

Катедра „Детски болести"

1. Ас. Йоана Симеонова, дм - водещ одитор

2. Д-р Ивелина Химчева - одитор

3. Лора Бетова /студент/ - одитор

4.

19.04.2017

Сектор „Неорганична, органична и аналитична химия"

1. Доц. д-р Цветелина Валентинова, дм - водещ одитор

2.  Анна Мошевска - одитор

3.  Мария Стефанова /студент/ - одитор

5.

17.05.2017

Сектор„Биохимия"

1. Доц. д-р Галя Ганчева, дм - водещ одитор

2. Д-р Александър Тодоров - одитор

3.  Милиана Танчева /студент/ - одитор

6.

21.06.2017

Сектор „Клинична лаборатория"

1. Доц. Милена Атанасова, дб - водещ одитор

2. Доц. д-р Мариела Камбурова, дм - одитор

3.  Милена Григорова - одитор

7.

19.07.2017

Катедра „Психиатрия и медицинска психология"

1. Д-р Магдалена Балашкова - водещ одитор

2.  Ас. д-р Цветелина Виткова - одитор

3.  Ас. Мариана Блажева - одитор

8.

20.09.2017

Сектор „Клинична имунология и алергология"

1. Доц. Макрета Драганова, дм - водещ одитор

2.  Александър Блажев - одитор

3.  Ст. преп. Тонка Попова - одитор

9.

18.10.2017

Сектор „Физика, биофизика, висша математика и информационни технологии"

1. Доц. д-р Соня Вълкова, дм - водещ одитор

2.  Ас. Йоана Симеонова, дм - одитор

3. Д-р Ивелина Химчева - одитор

10.

15.11.2017

Сектор „Анатомия, хистология и цитология"

1. Ас. Мариана Блажева - водещ одитор

2.  Ас. д-р Цветелина Виткова - одитор

3. Лора Бетова /студент/ - одитор

11.

13.12.2017

Департамент за езиково и специализирано обучение

1.  Милена Григорова - водещ одитор

2.  Ас. Калина Кънчева - одитор

3.  Мария Илиева /студент/ - одитор