Класиране по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“

На 26 септември 2022 г. се състоя заседание на Комисията по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“, утвърдена със заповед на Ректора № 2024/25.07.2022 г.

Бяха разгледани следните кандидатури:

 1. Вх.№_ФМ_01/09.2022
 2. Вх.№_ФМ_02/19.09.2022
 3. Вх.№_ФМ_03/20.09.2022
 4. Вх.№_ФМ_04/20.09.2022
 5. Вх.№_ФМ_05/20.09.2022
 6. Вх.№_ФМ_06/20.09.2022
 7. Вх.№_ФЗГ_01/16.09.2022
 8. Вх.№_ФЗГ_02/20.09.2022
 9. Вх.№_ФЗГ_03/20.09.2022
 10. Вх.№_ФЗГ_04/20.09.2022
 11. Вх.№_ФОЗ_01/19.09.2022
 12. Вх.№_ФОЗ_02/20.09.2022
 13. Вх.№_ФОЗ_03/20.09.2022
 14. Вх.№_ФОЗ_04/21.09.2022
 15. Вх.№_ФФ_01/20.09.2022

Членовете на комисията, след разглеждане на документите направиха следното класиране на кандидатите за модулите „Млади учени“ и „Постдокторанти“.

Модул „Млади учени“

 1. Вх.№_ФЗГ_04/20.09.2022 – 208 т.
 2. Вх.№_ФМ_03/20.09.2022 – 186 т.
 3. Вх.№_ФМ_01/16.09.2022 – 93 т.
 4. Вх.№_ФМ_05/20.09.2022 – 88 т.
 5. Вх.№_ФОЗ_03/20.09.2022 – 73 т.
 6. Вх.№_ФЗГ_02/20.09.2022 – 41 т.

Модул „Постдокторанти“

 1. Вх.№_ФМ_02/19.09.2022 – 252 т.
 2. Вх.№_ФЗГ_03/20.09.2022 – 187 т.
 3. Вх.№_ФЗГ_01/16.09.2022 – 168 т.
 4. Вх.№_ФОЗ_02/20.09.2022 – 80 т.