Г Р А Ф И К

НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

/Приет на АС , протокол № 25 /19.06.2023 г./

Начало на учебната 2023/2024 година - 11.09.2023 г.

Зимен семестър 11.09.2023 г. - 22.12.2023 г.
Коледна ваканция 23.12.2023 г. - 01.01.2024 г.
Януарска редовна сесия АЕО  02.01.2024 г. - 31.01.2024 г.
Януарска редовна сесия БЕО 02.01.2024 г. - 04.02.2024 г.
Поправителна сесия АЕО 01.02.2024 г. - 06.02.2024 г.
Поправителна сесия БЕО 05.02.2024 г. - 11.02.2024 г.
Ликвидационна сесия АЕО 07.02.2024 г. - 11.02.2024 г.
Летен семестър* 12.02.2024 г. - 31.05.2024 г. 
Великденска ваканция 29.04.2024 г. - 06.05.2024 г.
Юнска редовна сесия 03.06.2024 г. - 07.07.2024 г.
Поправителна сесия 08.07.2024 г. - 19.07.2024 г.
Ликвидационна сесия БЕО 28.08.2024 г. - 05.09.2024 г.

 

* Началото на летния семестър на стажантите от специалностите във факултет „Фармация“, „Обществено здраве" и Медицински колеж се измества с една седмица, през която се провежда ликвидационната им сесия, за да бъдат допуснати до стаж.

Начало на учебната 2024/2025 година - 09.09.2024 г.

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

/Приет с решение на АС от 30.05.2022 г./

Начало на учебната 2022/2023 година - 12.09.2022 г.

 

Зимен семестър

12.09.2022 г. - 23.12.2022 г.

Коледна ваканция

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г.

Януарска редовна сесия АЕО

03.01.2023 г. - 31.01.2023 г.

Януарска редовна сесия БЕО

03.01.2023 г. - 05.02.2023 г.

Поправителна сесия АЕО

01.02.2023 г. - 06.02.2023 г.

Поправителна сесия БЕО

06.02.2023 г. - 12.02.2023 г.

Ликвидационна сесия АЕО

07.02.2023 г. - 12.02.2023 г.

Летен семестър

13.02.2023 г. - 04.06.2023 г.

Великденска ваканция

11.04.2023 г. - 17.04.2023 г.

Юнска редовна сесия

05.06.2023 г. - 09.07.2023 г.

Поправителна сесия

10.07.2023 г. - 21.07.2023 г.

Ликвидационна сесия БЕО

28.08.2023 г. - 05.09.2023 г.

Начало на учебната 2023/2024 година - 11.09.2023 г.