„Психично здраве за медицински лица“ – среща-дискусия с преподаватели и студенти, организирана от Фондация Астра Форум

Уважаеми колеги,

Една от каузите на Фондация Астра Форум е психичното здраве на лекарите. Това е поводът да обединим усилия с АСМБ – София и да поговорим за важността от превенция на професионалното прегаряне. Ранната превенция на „бърнаут“ предотвратява пандемия от нестихващ емоционален стрес. Като бъдещи работници в сферата на здравеопазването е добре да знаете не само какви са рисковете на професията, но и как да ги
разпознаете и предотвратите. Оказва се, че младите лекари, включително и студентите по медицина, имат два пъти по-голям риск от прегаряне в сравнение с по-възрастните медицински специалисти. При проучване през април 2022 г. 62% от младите лекари са заявили, че страдат от депресия, тревожност, стрес или друго състояние на психичното здраве, влошено от тяхната работа или обучение.

Поддържането на психичното здраве на здравните работници е важна част от общественото здраве и здравето на пациентите. Често стресът и натоварването са причина за лекарски грешки или неудовлетвореност от работата.

За да поговорим откровено за всичко това, каним преподаватели и студенти на 25.04.2023г /вторник/ в 14:00 часа в зала „Амброаз Паре“, Телекомуникационен център.

pz 2023