МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003 обявява конкурс за научноизследователски проекти - 2024 г.

 

 

Представяне заглавие

МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003

обявява конкурс за научноизследователски проекти

с краен срок за подаване на документи 24 януари 2024 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, на основание на заповед на Ректора на МУ-Плевен №110 /10.01.2024 год., (приложена като прикачен файл), обявяват конкурс за приложни научни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост.

Срок за подаване на документи – 24 януари 2024 год.

Пълният текст на обявата, процедурата за провеждането на конкурса, срока за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структурни звена → Научноизследователски институт → Сектор "Научно-изследователски проекти" и на секцията на проекта.

 

Екип за изпълнение на проект Med for Health (Медицина за здраве)

Национален план за възстановяване и устойчивост
BG-RRP-2.004-0003 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България