НОВО! Прием за съвместна магистърска програма „Икономика и организация на лечебните заведения“

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) стартират прием в новата магистърска програма за финансово управление на лечебни заведения. Програмата „Икономика и организация на лечебните заведения“ е създадена в сътрудничество между ВУЗФ и МУ-Плевен. Това е единствената по рода си програма, която поставя основен акцент върху финансовото управление на лечебните заведения. Завършилите специалисти ще придобият съвместна диплома, издадена от двете висши училища.

Програмата е разработена, за да отговори на нарастващите нужди от висококвалифицирани специалисти, способни да управляват финансовите аспекти на здравните институции в един динамичен и комплексен сектор като здравеопазването. Тя надгражда основите на придобитите познания по здравен мениджмънт с акцент върху финансовото управление, осигурителните системи в здравеопазването, застраховането на медицинския риск и юридическата отговорност на лечебните заведения.

Приемът за програмата „Икономика и организация на лечебните заведени“ е по документи и ще продължи до 10 октомври 2024 г. Може да кандидатствате за магистърската програма онлайн: https://vuzf.bg/kandidatstvay-sega.