Доц. д-р Полина Георгиева Маринова д.м.

Доц. д-р Полина Георгиева Маринова д.м.

Експерт

Дата на раждане 23.08.1985 г., гр.Свищов, България

 

Образование:

 • Средно образование – гр. Свищов (2000-2004 г.)
 • Медицински университет – Плевен - гр. Плевен – образователно-квалификационна степен „Магистър” по Медицина (2004-2010 г.);
 • Придобита специалност „Обща хирургия ”, Медицински университет – Плевен (2017 г.);
 • Защитена доктурантура по научна специалност „Обща хирургия” и придобита образователна и научна степен „Доктор” (2016 г.).
 • Стопанска академия „ Димитър Ценов“ – гр. Свищов – образователно-квалификационна степен „Магистър по икономика“, (2016 г.),

 

Заемани позиции и длъжности:

 • Ординатор в Спешно приемно отделение, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен (2010-2011 г.)
 • Ординатор в Първа хирургична клиника , отделение по“ Жлъчно- чернодробна и панкреатична хирургия“, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен (2011-2015 г.)
 • Асистент, МУ – Плевен, Факултет „Медицина“, катедра „Хирургически болести“, Първа хирургична клиника, отделение по“ Жлъчно- чернодробна и панкреатична хирургия“
 • УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен (2015-2018 г.)
 • Главен асистент, МУ – Плевен, Факултет медицина, катедра „Хирургически болести“, (2018 г. – до момента)
 • Началник Отделение по Жлъчно чернодробна и панкреатична хирургия, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен (2022 г. – до момента)

 

Обучителни и квалификационни курсове

 • Основи на лапароскопската хирургия, ВМА- гр. София (2018 г.)
 • Модул по Жлъчно-чернодробна панкреатична хирургия в база ИСУЛ- гр. София (2014)
 • Ехографска диагноза на холестаза- към СДО- гр. Плевен (2014)
 • Обучение по лапароскопска хирургия, Габрово (2013 г.)
 • Курс за докторанти към СДО- Плевен „ Методология на научно- изследователската работа. Приловение на епидемиологията и биостатистиката (2013 г.)
 • Обучителен курс за научни изследователи, участващи в клинични проучвания към Александровска болница, гр. София (2012 г.)
 • Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството – към МУ- Плевен за одит по качеството на обучение в МУ- Плевен (2012 г.)
 • Групов образователен обмен в Индиана, САЩ (2012 г.)
 • Обучение по Проблеми на клиничното хранене (2012 г.)

 

Научна интереси и научна дейност:

 • Жлъчно-чернодробна хирургия
 • Механична жълтеница
 • Варикозно и неварикозно кървене от гастро- интестиналния тракт
 • Спешна хирургия
 • Минимално инвазивна и лапароскопска хирургия

 

 

Членство в научни и обществени организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско хирургическо дружество
 • Европейска асоциация по клинични хранене и метаболизъм

 

Езикова квалификация:

 • Руски език – А2
 • Английски език – C1
 • Немски език – B2