Анотация на специалността

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ПО “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

В програмата се приемат кандидати след завършено средно образование.

Прием: държавна поръчка, редовно обучение.

Продължителност на обучението: 4 години (7 семестъра теоретично и клинично обучение и 1 семестър преддипломен стаж).

Конкурс: Приемът е с оценка от зрелостен изпит по биология или с писмен изпит- тест по биология в зависимост от условията, посочени в кандидатстудентския справочник.