Обща информация (ФЗГ)

Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м.

Зам. Декан, Ръководител катедра

Вид учебно заведение

Основно звено в структурата на държавно висше училище Медицински университет – Плевен, създавено в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Мисия

Мисията на Факултет “Здравни грижи” при МУ-Плевен е да възпитава професионални знания за да отговори на потребностите на здравеопазването и обществото от медицински специалисти, осигуряващи здравни грижи на болната и здрава личност. Чрез обема от теоретични знания и практическа подготовка, придобилите здравна професия да удовлетворяват човешките потребности чрез висококвалифицирана професионална здравна грижа.

Образователни цели

Главната образователна цел на факултет „Здравни грижи” е подготовка на висококвалифицирани здравни специалисти, способни да прилагат и развиват научно-медицинските знания и умения в медицинската практика и здравеопазването. Тя произтича от неговата обществена мисия, свързана с държавната политика за развитието на висшето медицинско образование, медицинската наука и здравеопазването в Република България, както и от принципите на Болонската декларация и Директивите на Европейския съюз.

Факултет “Здравни грижи” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование (ПМС 248/22.11.2005 г.) и Изменение (ПМС 257/01.11.2010 г.), Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Здравни грижи” – шифър 7.5, както следва:

     "Бакалавър" по специалностите:

Управление

Структура

В структурата на факултета са обособени 5 катедри с общо 4 сектора и един център:

Учебна база

Занятията се провеждат на територията на факултета, който разполага с 4 учебни зали, 6 кабинета за учебнопрактически занятия, 1 компютърна зала, оборудвана с компютърна техника и пълен достъп до университетска компютърна мрежа.

При необходимост се използва цялата аудиторна база на Университета. За клиничното практическо обучение и провеждането на преддипломен стаж се използва клиничната база на УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен, ДКЦ - ІІ и ІІІ и детски заведения от гр. Плевен.

Създаване и развитие

Факултетът е разкрит с решение на 40-то Народно събрание от 16 октомври 2008 г. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори в различните направления на здравните грижи.

От 2008 г. досега са подготвени и дипломирани повече от триста бакалаври по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”.

Контакти

 

Факултет "Здравни грижи"

ул. "Св. Климент Охридски", № 1

Медицински Университет – Плевен

гр. Плевен 5800

 

тел. 064  884-155 / 064 884-156

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.