Сектор "Неврология"

Неврологична клиника с началник доц. Мая Дановска е център за висококвалифицирана специализирана диагностична, лечебна и експертна дейност, според утвърдените национални консенсусни документи за поведение при мозъчен инсулт, МС, ПБ, епилепсия, деменции, главоболие, болки в гърба и кръста, невромускулни, невроонкологични, и други неврологични заболявания в гр. Плевен, Плевенска област  и Централна Северна България. Функционално-диагностичният комплекс включва специализирани кабинети по ЕЕГ, ЕМГ, ЕП, невросонология и невропсихология, оборудвани със съвременна медицинска техника. Лекарският екип участва в университетски проекти и клинични проучвания, осъществява експертна дейност за ранна диагностика и лечение на деменции, ПБ, МС, епилепсия, МСБ, което осигурява непрекъсната квалификация в съответствие със световните диагностични и терапевтични стандарти и гарантира високо качество на диагностично-лечебната дейност в клиниката.