Сектор "Хематология"

Хематологична клиника е основана през 1974 год. Неин първи ръководител е доцент, по-късно професор Евгения Йорданова.

В клиниката са защитени 5 дисертации (1 за доктор на науките и 4 за доктор по медицина). От лекарите в Хематологична клиника трима са се хабилитирали – Доц. Джансаран Ходжаджик, Доц. Лиана Герчева и Доц. Николай Цветков.

 

В клиниката се провежда учебна работа със специализанти по хематология и вътрешни болести, с общопрактикуващи лекари и стажант-лекари. Обучават се студенти по медицина, студенти от факултетите Здравни грижи и Обществено здраве, от Медицински колеж.

Асистенти:

д-р Ваня Славчева Попова 

д-р Лъчезар Христов Богданов 

д-р Ивайло Георгиев Христов 

д-р Доротея Костадинова Тодориева-Тодорова