Обща информация (ФФ)

Вид учебно заведение

Основно звено в структурата на държавно висше училище Медицински университет – Плевен, създадено в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Мисия

Мисията на факултет „Фармация” е да удовлетвори дефицита на кадри с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Фармация” в областите на Северозападна и Централна Северна България.

Предлаганите теоретични знания и практическа подготовка са фокусирани както към повишаване на качеството на фармацевтичните грижи чрез изграждане на концепцията за комплексна извънболнична лекарска и фармацевтична помощ, така и към удовлетворяване на дългосрочните нужди на фармацевтичната индустрия чрез изграждане на специалисти по фармацевтично производство, клинични изпитвания, фармакологична бдителност, фармацевтичен маркетинг, регистрационни процедури, лекарствена политика и оценка на здравните технологии.

Образователни цели

Образователни цели. Мисията на Факултет „Фармация” към МУ-Плевен и необходимостта от подготвени магистър-фармацевти обуславят следните образователни цели:

 1. Теоретично и практическо обучение на съвременно ниво, отговарящо на световните стандарти за специалността „Фармация” – редовно обучение за образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „магистър-фармацевт”.
 2. Обучение на докторанти за получаване на образователна и научна степен „доктор”.
 3. Следдипломно обучение на специалисти.

- Приоритети в обучението. Приоритетите в обучението на студентите във Факултет „Фармация” към МУ-Плевен са фокусирани в следните области:

 1. Организиране и провеждане на образователния процес в съответствие със съвременните изисквания за качество, съгласно националните и международни стандарти на конкурентна образователна среда.
 2. Поддържане и развитие на въведения съвременен модел на взаимодействие между преподаватели и студенти в образователния процес при засилване на автономността и отговорността на студентите.
 3. Утвърждаване на Факултет „Фармация” към МУ-Плевен като регионален, национален и европейски образователен и научно-изследователски център в областта на високите технологии и техните приложения в образованието, медицината, фармацевтичната индустрия и общественото здраве.
 4. Въвеждане на нови научни направления и теми в интердисциплинарната изследователска дейност за пълноценно реализиране на университетския потенциал и ефективно участие в пазара на изследователския труд.
 5. Акцент върху използването на новите информационни и комуникационни технологии в образователната, изследователската и административната дейност.

Управление

 • Общо събрание
 • Факултетен съвет
 • Декан
 • Заместник - Декан
 • Студентска канцелария

Структура

В структурата на факултета са обособени 5 катедри с общо 13 сектора:

Учебна база

Медицински университет - Плевен разполага с много добра материално-техническа база за провеждане на съвременно обучение и информационно осигуряване на студентите.

За осигуряване на качествено обучение на територията на Факултет „Фармация“ са оборудвани 5 лекционни зали, разполагащи със съвременна онагледяваща техника и връзка с интернет.

Всяка катедра разполага с необходимия брой учебно-практически кабинети и лаборатории, които отговарят на съвременните изисквания съобразно предназначението им. Осигурени са индивидуални работни места за всеки студент, осигуряващи качествено изпълнение на поставените задачи.

Създаване и развитие

Факултетът е разкрит с решение на 43-то Народно събрание от 30 март 2016 г. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори.

Контакти

Факултет "Фармация"

ул. "Св. Климент Охридски", № 1

Медицински Университет – Плевен

гр. Плевен 5800

 

тел. 064  884-320

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.