Резултати от проведени анкетни проучвания във факултет „Фармация