Информация за проведени одити в катедри и сектори на факултет „Фармация“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ОДИТИ В КАТЕДРИ И СЕКТОРИ НА ФАКУЛТЕТ «ФАРМАЦИЯ»

ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ОДИТИ В КАТЕДРИ И СЕКТОРИ НА ФАКУЛТЕТ «ФАРМАЦИЯ» ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г.