Катедра "Медицинска генетика"

Информация за катедра "Медицинска генетика"

 

Сектор „Медицинска генетика” влиза в структурата на катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика” при МУ-Плевен през 2001 г. Към него функционира и „Медико-диагностичната лаборатория по медицинска генетика”, която от своя страна е в структурата на УМБАЛ-Плевен.