Сектор „Инфекциозни болести“

Научната и практическа дейност на сектор "Инфекционни болести" се развива основно в клиниката по Инфекционни болести към Университетска болница „Д-р Г. Странски“. В обучението на студентите и специализантите участват 4 лекари, от които един професор - проф. д-р Галя Ганчева , дм, двама  асистенти –  д-р Ивайло Паков и д-р Иванка Петкова. Д-р Хрисима Цветанова е хонорован преподавател. В сектора има зачислен докторант в задочна форма на обучение – специалност „Инфекциозни болести”.