Катедра "Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „ФМРЕТС“ при МУ – Плевен е основана през 2006 като продължител на дейността на сектори „Физиотерапия и рехабилитация” и „Спорт”, дотогава в състава на други Катедри на МУ – Плевен.

Сектор "Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия"

Сектор "Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия" е обособен към катедра ФМРЕТС при МУ – Плевен. Катедрата работи в тясна колаборация с Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ – Плевен. Секторът включва 12 преподавателя, от които двама професори и трима доценти.

Сектор "Спорт"

Сектор „Спорт“, бивш център  „Физическо възпитание и спорт“ е създаден първоначално през 1974 г., като от 2006 е част от структурата на катедра ФМРЕТС.  От 1994 г. ръководител сектор е доц. Атанас Атанасов, дп. От 2017 г., длъжността „Ръководител сектор“ изпълнява доц. Искра Стефанова Илиева, д.п.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена на МУ - Плевен

 • Физиотерапия и рехабилитация на студенти от специалност „Медицина“, българоезично и англоезично обучение.
 • Физиотерапия на студенти от специалност „Медицинска сестра“, ОКС Бакалавър.
 • Физиотерапия на студенти от специалност „Акушерка“, ОКС Бакалавър.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата във факултет "Обществено здраве"

 • Кинезитерапия – Основи и средства.
 • Функционална диагностика на опорно – двигателния апарат.
 • Кинезиология на опорно – двигателния апарат.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в ортопедията и травматологията.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в неврологията.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия при вътрешни болести.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия при детски болести.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в хирургията, акушерството и гинекологията.
 • Ерготерапия при травми и увреди на ОДА, ЦНС и ПНС, гериатрични и педиатрични патологични състояния и дисфункции.
 • Лечебен масаж.
 • Основи на функционална оценка в МР и ЕТ.
 • Физикална терапия и рехабилитация при травми и увреди на ОДА, ЦНС и ПНС.
 • Учебно – клинични практики по Кинезитерапия, Лечебен масаж, Ерготерапия, и Физикална терапия.

Основни направления на изследователската работа на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”

 • Развиване и утвърждаване на актуални терапевтични подходи към лечението на мускулно-скелетни и невро-мускулни дисфункции, при рехабилитацията на социално-значими заболявания.
 • Актуализиране и внедряване в клиничната практика на съвременни подходи за функционална диагностика, рехабилитация и профилактика на патологични и предклинични състояния на опорно – двигателния апарат, централната и периферна нервна система.
 • Високо специализирани методи на рехабилитационно поведение при артроскопски интервенции на малките и големи стави на ОДА.
 • Мануална терапия при ставни дисфукции на ОДА.
 • Приложение и внедряване в клиничната практика на високо специализирани терапевтични техники, при лечението и профилактика на мекотъканни дисфукции и предклинични състояния на ОДА.
 • Хабилитация и рехабилитация при вродени и придобити патологии в детската възраст.
 • Неврорехабилитация при социално значими и редки заболявания.

Материално – техническа база на катедрата

Катедрата е разположена на III-ти иIV-ти етаж в сградата на Ректорат 1 на МУ – Плевен. Там се провеждат и голямата част от базовите за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ дисциплини.