Клуб на дипломанта от специалност "Обществено здраве"

Клуб на дипломанта от специалност "Обществено здраве"

На 7 октомври 2006 год. в 10.00 часа във Факултет "Обществено здраве" се състоя среща на дипломирани бакалаври и магистри от специалност "Управление на здравните грижи" на Медицински Университет-Плевен с ръководството на Факултета по Обществено здраве. Сформирана бе инициативна група с основна цел учредяване на Клуб на дипломанта от специалност "Управление на здравните грижи" при ФОЗ на МУ-Плевен. Инициативната група, представена от общо 19 дипломанти избра организационен комитет, който да продължи дейностите по създаването на клуба.