Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

 2009 г. - да се свърже с файла <Bakalavri MRE 2009>

 2010 г. - да се свърже с файла < Bakalavri MRE 2010>

 2011 г. - да се свърже с файла < Bakalavri MRE 2011>

 2012 г. - да се свърже с файла < Bakalavri MRE 2012>

 2013 г. - да се свърже с файла < Bakalavri MRE 2013>