Структура

В структурата на Колежа са обособени две катедри:

Катедра „Медико-диагностични дейности““

  • Сектор „Медицински лаборант“
  • Сектор „Рентгенов лаборант“
  • Сектор „Медицинска козметика“

Катедра „Социални и фармацевтични дейности““

  • Сектор „Социални дейности“
  • Сектор „Помощник-фармацевт“