Издадени учебници и учебни помагала от преподавателите в катедрата

 

  • Сборник с нормативни документи, въпроси и казуси за самоподготовка на студенти от специалност „Социални дейности”;
  • Социална работа с деца, преживели насилие – казуси и управление на случай;
  • Теория на възпитанието и дидактика - ръководство по педагогика за студенти от специалност „Социални дейности“;
  • Социална педагогика – учебник за студенти от специалност „Социални дейности“;
  • Формиране на умения за независим живот за деца от 3 до 7 години – наръчник за обучители;
  • Социални грижи – учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“;
  • Управление на социалните дейности - учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“;
  • Технология на лекарствата – учебник за студенти