Информация за катедра "Социални и фармацевтични грижи"

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „Социални и фармацевтични дейности” е разкрита към Медицински колеж през 2017 год. с решение на Академичен съвет /Протокол № 6 от 06.12.2017 г./. Тя е база за дипломно обучение на студенти и следдипломно обучение на завършили професионалисти по здравни грижи и социални дейности от специалностите Социални дейности и Помощник фармацевт.

За провеждане на обучение на студенти и осъществяване на научно-изследователска работа преподавателският състав  към катедрата работи в тясно сътрудничество с преподаватели от Стопански факултет към ВТУ и Фармацевтичен факултет към МУ – София, представители на Общински социални служби, Неправителствени организации, аптеки и др.

Изградената структура е подчинена на следните принципи:

  • Създаване условия за максимална реализация на получените знания в аудиториите и кабинетите в реални условия и в реално време.
  • Използване на допълнителна информация за обогатяване и повишаване качеството на обучението по специалните дисциплини.
  • Прилагане на многовариантност при изпълнение на учебните задачи.
  • Използване в обучението на съвременни интерактивни методи на обучение.
  • Мотивиране на студентите към учене през целия живот.

Възможност за извършване на изследователска  дейност от преподавателите и студентите и използване на резултатите при разработване на курсови проекти, научни доклади, дисертации, участие в проекти и др.