Катедра "Сестрински хирургични грижи"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Катедра „Сестрински хирургични грижи” влиза в структурата на Факултет „Здравни грижи”. Териториално тя е разположена в сградата - Ректорат 2 на Медицински университет - Плевен, където са и кабинетите на преподавателите.

Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м.

Зам. Декан, Ръководител катедра

Доц. д-р Александър Вълков Вълков д.м

Доцент

Началник „Клиника по УНГ болести”

 

тел. 064 886 624

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

д-р Ивелина Юриева Петрова

тел.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

 • Хирургия
 • Урология
 • УНГ
 • Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи
 • Практически основи на сестринските грижи
 • Учебна практика
 • Миниинвазивни манипулации в медицинската практика

Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 • Медицински проблеми при пациенти с олеогранулома на мъжките гениталии
 • Практически аспекти на откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при локално ограничен карцином на простатната жлеза

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 • Делийски, Т. „Хирургия. Хирургични грижи с репетиториум: Лекционен материал за студенти от професионално направление „Здравни грижи”. Плевен: МУ, 2009.
 • Стойков, Д.  Делийски, Т., Стратев, С., Колев, Н. Учебник по хирургия за медицински сестри. Плевен, 2010.
 • Делийски, Т., Поповска, С. Хирургически заболявания на млечната жлеза, 2010.
 • Димитров, Д., Автореферат „Проучване на физиологиятана лимфооттичането, начините на лимфогенното метастазиране на определяне на обема на лимфната дисекция при рак на долната и средна трета на ректума чрез сентинелна лимфаденектомия”, 2011.
 • Делийски, Т., Байчев, Д., и съавторство, „Хирургия на млечната жлеза”, поредица „Ръководство по хирургия с атлас”, т. IX, под редакцията на проф. Т. Делийски, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2012.