Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 • Основни принципи на имунологията
 • Имунодефицитни заболявания
 • Автоимунни заболявания
 • Туморна имунология
 • Репродуктивна имунология
 • Основни принципи на имунологичните изследвания
 • Интерпретация на данните от имунологичните изследвания
 • Диагностика на хематологични заболявания
 • Ензимна диагностика на чернодробни, бъбречни, ендокринни заболявания и др.
 • Диагностика на нарушенията на КАС, електролити и др.
 • Диагностика на нарушенията на процеса на кръвосъсирване и фибринолиза
 • Диагностика на хематологични заболявания
 • Ензимна диагностика на чернодробни, бъбречни, ендокринни заболявания и др.
 • Диагностика на нарушенията на КАС, електролити и др.
 • Диагностика на нарушенията на процесите на кръвосъсирване и фибринолиза
 • Имунодефицитни заболявания
 • Автоимунни заболявания
 • Туморна имунология
 • Репродуктивна имунология
 • Интерпретация на имунологични изследвания