Катедра "Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология"

Информация за катедрата

E-mail на катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология ” е създадена през 2009 година в структурата на новосъздадения Факултет по здравни грижи. Сформираната катедра включва 8-членен академичен състав: 1 професор, 4 доценти и 2 асистенти. Стуруктурно катедрата е обособена в два сектора и един център:

1) Клинична лаборатория

2) Клинична имунология и алергология

3) Клиничен институт по репродуктивна медицина

Сектор "Клинична лаборатория"

За нуждите на обучението сектор Клинична лаборатория разполага с две учебни зали и оборудвана клинична лаборатория. Има акредитирана докторска програма по клинична лаборатория. Ръководител на сектора е доц. д-р А. Русева, д.м.

Център "Репродуктивна медицина"

Център "Репродуктивна медицина" е създаден към Медицински Университет – Плевен през 2005 год. с Решение на Академичния съвет на университета. Ръководител на центъра е доц. д-р Емилияна Конова, д.м. - специалист по клинична имунология. 

Сектор "Клинична имунология и алергология"

Ръководител на сектор - доц. д-р Цв. Луканов, д.м. Има акредитирана докторска програма по имунология. В сектора до момента са защитени четири дисертационни труда.

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

Преподавателският състав на катедрата е ангажиран с преподаване във всички факултети и медицинския колеж на Медицински университет- Плевен.

 Преподаваните дисциплини са:

1) клинична лаборатория :

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение
 • факултет обществено здраве
 • факултет здравни грижи

2) лабораторна техника и апаратура:

 • медицински колеж

3) биохимия и патобиохимия

 • медицински колеж

4) клинична имунология

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение
 • медицински колеж- СИД
 • медицински колеж- учебна клинична практика по Лабораторна имунология

5) клинична алергология

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение

6) алергични проблеми при рехабилитационни и физиотерапевтични процедури

 • факултет обществено здраве

7) грижи в алергологията

 • факултет здравни грижи

8) околна среда и алергични заболявания

 • факултет обществено здраве

9) репродуктивна имунология

 • факултет медицина – англоезично обучение
 • факултет медицина- българоезично обучение

Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 • Основни принципи на имунологията
 • Имунодефицитни заболявания
 • Автоимунни заболявания
 • Туморна имунология
 • Репродуктивна имунология
 • Основни принципи на имунологичните изследвания
 • Интерпретация на данните от имунологичните изследвания
 • Диагностика на хематологични заболявания
 • Ензимна диагностика на чернодробни, бъбречни, ендокринни заболявания и др.
 • Диагностика на нарушенията на КАС, електролити и др.
 • Диагностика на нарушенията на процеса на кръвосъсирване и фибринолиза
 • Диагностика на хематологични заболявания
 • Ензимна диагностика на чернодробни, бъбречни, ендокринни заболявания и др.
 • Диагностика на нарушенията на КАС, електролити и др.
 • Диагностика на нарушенията на процесите на кръвосъсирване и фибринолиза
 • Имунодефицитни заболявания
 • Автоимунни заболявания
 • Туморна имунология
 • Репродуктивна имунология
 • Интерпретация на имунологични изследвания

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

Доц. д-р А. Русева- Лабораторна техника и апаратура, 2015г.

Материално-техническа база на катедрата

 • Две учебни зали и оборудвана клинична лаборатория за занятията в сектор Клинична лаборатория;
 • Три учебни зали за занятията в сектор Клинична имунология и алергология;
 • Оборудвана имунологична лаборатория;
 • Презентации, мултимедия и други съвременни технически средства за обучение.
 • Студентите от всички специалности, обучавани в катедрата имат достъп до компютърните зали на Библиотеката като ползват он-лайн данни и информация от Интернет за поставените проблемни задачи.