Център "Репродуктивна медицина"

Център "Репродуктивна медицина" е създаден към Медицински Университет – Плевен през 2005 год. с Решение на Академичния съвет на университета. Ръководител на центъра е доц. д-р Емилияна Конова, д.м. - специалист по клинична имунология. 

Дейността на центъра включва научна и преподавателска дейност в областта на репродуктивната медицина – репродуктивна имунология, репродуктивна ендокринология, медицинска генетика, андрология, акушерство и гинекология.

Научната дейност на центъра:

 • Разработване на научни проекти в лабораториите по клинична имунология, биология, медицинска генетика, химия и биохимия на Медицински университет – Плевен, както и в партниращите лаборатории;
 • Публикации в наши и чужди списания и монографии в областта на репродуктивната медицина;
 • Участие и представяне на научни съобщения и пленарни доклади в национални и международни научни прояви в областта на репродуктивната медицина;
 • Участие в национални и международни научни проекти в областта на репродуктивната медицина;
 • Организиране на научни събития, с цел популяризиране на научните достижения в областта на репродуктивната медицина и тяхното клинично приложение.
 • Активна колаборация с научни институти и центрове за репродуктивна медицина
 • Традиционната за университета научната работна среща Плевенски имунологични дни, в своето шесто издание през 2012 година, прераства в Плевенски дни на репродуктивната медицина.

 Преподавателска дейност: 

 • Лекции по  репродуктивна имунология в курса на студенти по медицина, V курс, БЕО и АЕО.
 • Разработване на докторантури по репродуктивна медицина.
 • Провеждане на обучения по репродуктивна медицина за студенти и млади лекари.
 • Участие на докторанти в специализирани курсове.