Катедра "Патологоанатомия"

Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрата по Патоанатомия е основана през 1975 година. Академичният състав в момента включва един професор, един доцент, 9 асистента и 7 хонорувани преподаватели. Към катедрата работят биолог и лаборант в учебната лаборатория.

Критерии за оценяване на студентите, специалност „Медицина"

Изисквания към студентите по Обща и Клинична патологоанатомия

 1. Изисквания към студентите по Обща и Клинична патологоанатомия при провеждаането на практически занимания
 • да посещават редовно упражненията по Обща и Клинична патология (пропуснатите упражнения да се отработват по съответния утвърден в МУ-Плевен ред)
 • да бъдат подготвени теоритично и да вземат активно участие в дискусиите по темата на текущото упражнение
 • в края на всяко практическо занятие да представят на асистента си изготвени/попълнени протоколи от практическото занятие
 • да съдействат за опазването на материалната база на звеното и да уведомяват своя асистент при възникнали и установени повреди
 • своевременно да полагат предвидените в програмата колоквиуми

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 • Обща патология;
 • Клинична патология (Сисетмна патология):
  • Сърдечно-съдова патология;
  • Патология на дихателната система;
  • Патология на храносмилателната система;
  • Патология на женската полова система и млечната жлеза;
  • Патология на бременността и новороденото;
  • Патология на мъжката полова система;
  • Патология на отделителната система;
  • Патология на кръвотворна и лимфна система;
  • Детска патология;
  • Патология на нервната система;
  • Ендокринна патология;
  • Инфекциозна патология.

 

Основни направления на изследователската работа на катедрата

 • Участие в конгреси и конференции в страната и чужбина;
 • Публикувани 144 научни статии в български издания за периода 2007 - 2015 год.;
 • Публикувани 15 научни статии в чуждестранни издания за периода 2007 - 2015 год.;
 • Участия в 28 научни проекта;
 • HER 2 диагностика на рака на гърдата с помоща на in situ-хибридизационен метод-CISH.

Материално-техническа база на катедрата

 • мултимедийни презентации;
 • четири учебни зали;
 • микроскопи;
 • музейни сбирки;
 • видеосистема за онагледяване.